Info om elförbrukning

SPF Åmåliterna är representerade i "Trygg Åmåls kris och säkerhetsråd" som hade möte 25/10. Då visades bl.a. denna information om åtgärder för att sänka elförbrukningen: Elsparkampanj.pdf