Hemtjänstindex - kommunerna får betyg

Idag den 23 november släpps resultatet av en stor undersökning av kommunernas hemtjänst och dessvärre hamnar Åmåls kommun på en föga hedrande 176:e plats. Undersökningen består av 4 underrubriker och vad gäller 1. Information kommer vi på 145:e plats, på 2. Biståndshandläggning på 157:e plats och på Utförande på 221 plats - oroande tycker jag. Slutligen Stöd och utveckling där vi kom på 105:e plats.

Vad gäller övriga kommuner i Dalsland, kom Mellerud på 4:e plats - dit kan Åmål åka och lära! Bengtsfors på 142 plats, Dals Ed på 169:e plats och Färgelanda på 226:e plats.

Gå gärna in på www.hemtjanstindex.se och läs mer!