Protokoll från KPR 31/3

Protokoll från mötet 31/3 med kommunala pensionärsrådet KPR finns HÄR.