Protokoll från KPR 9/12

Protokoll från mötet 9/12 med kommunala pensionärsrådet KPR finns HÄR.