Brottsofferdagen 22/2

Med anledning av Internationella Brottsofferdagen den 22 februari 2022 är Åmåls kyrka öppen kl. 09:00-20:00.

Gudstjänst kommer att firas kl. 12:12 och 19:00. Däremellan är kyrkan öppen för ljuständning och samtal. Personal finns på plats under hela dagen.