Fixartjänst i Åmål

Åmåls kommun erbjuder Fixartjänst till kommuninvånare som är 70 år eller äldre samt till personer med rörelsehinder. Genom Fixartjänst vill kommunen öka tryggheten och förebygga fallolyckor i hemmen.

Exempel på vad Fixartjänst kan hjälpa till med är att byta batterier i brandvarnare, sätta upp gardinstänger eller bära en kartong till vindsförråd. Fixartjänst får inte utföra tjänster som hemtjänsten har ansvar att utföra eller tjänster som kan omfattas av RUT- eller ROT-avdrag. Fixartjänst kostar inget förutom att man måste tillhandahålla det material som kan behövas.

För att få kontakt med Fixartjänst ringer man Mats Fredriksson på tel 0532-17040.