Protokoll från KPR 17/12

Protokoll från senaste mötet med kommunala pensionärsrådet KPR finns HÄR.