Vaccination 9/11

Möjlighet finns för medlemmar i SPF att vaccinera sig mot influensa.

Tid: 2017-11-09 klockan 9.30 - 11.30
Plats: SPF-lokalen
Kostnad: 100 kr

Vaccinationen utförs av personal från Balderkliniken.

Välkomna!