Karl Karlsson

Maj-Lis Dolk som är sekreterare i Karl Karlssongårdens vänförening ställer upp som cirkelledare om tillräckligt många är intresserade. Cirkeln kommer att vara avgiftsbelagd.

Se även: Karl Karlssongården