Gamla hantverkstekniker

Tid: varannan torsdag klockan 14 med start 24/9
Plats: SPF-lokalen
Cirkelledare: Terttu Martinsson

Ta gärna med handarbeten som "gått i stå".