Gamla hantverkstekniker

Tid: torsdag ojämn vecka klockan 14-17, star 3/2
Plats: SPF-lokalen
Cirkelledare: Terttu Martinsson

Ta gärna med handarbeten som "gått i stå".