Stavgång

Tid: varje onsdag kl. 10
Plats: Hanebol
Ledare: Susanne Andersson, 0532-71445

Medtag gärna kaffe!
Välkomna!