Bridgekurs våren 2019

Under våren har hållits en utvecklingskurs i bridge. Samordnare för kursen har varit Ernst Lindqvist, Eddy Huber och Bo-Lennart Hjalmarsson. Kursledare var bridgepedagogen Håkan Sandberg.

Kursen innehöll spelteknik och kommunikation vid spelbordet. Antal kurstillfällen var 9 med ca 8 deltagare varje gång. Ändamålet för kursen var att höja nivån hos deltagarna och förbättra bud- och speltekniken. Det var stor entusiasm hos deltagarna som ivrigt diskuterade tekniken med "expertisen" och uppskattade kraftigt sina förbättrade bridgekunskaper.

 Bo-Lennart Hjalmarsson