Festkommittén

Festkommitté: Eva Olsson, tel: 070-271 39 42, e-post: keooeva@gmail.com

Annette Andeling, Vivi-Anne Eriksson, Lena Kock, Karl-Erik Olsson, Wanja Sandstedt