Ordförande har ordet

Kjell Gunnarsson Tfn 0520 427090 Mobil 070 6174270 Email kjebe.gunnarsson@gmail.com