Kontaktpersoner

Matpatrull             Elaine Sandblom                0520 424213

Körsång.                   Anita Gustavsson      Mb. 0705-098063

Läkemedelansvarig. Gun Severinsson       Mb.070-6484307

            ""                   Mona Olsson             Mb. 073-0440524

Studieledare             Torsten Andersson     Mb.0705249771

Boule                        Leo Strid                    Tfn.0520-427009

   "                             Maj-Lis Strid              Mb. 0735-805713

Valberedning          Per-Olof Johansson    Mb.0705255481 

Trafik                       Torsten Andersson     Mb 0705249771

Press.Ledam.  Kent Alexandesson            Tfn. 0520-427051 

Referent.              Barbro Andersson         Tfn 0520 424363

Friskvård.                Börje Nilsson               Mb.0708-122648    

     ""                        Gunborg Olsson           Tfn.0520-424295