Om föreningen

Södra Väne Pensionärsförening bildades den 25 augusti 1977.Föreningen omfattade Norra Björke,Gärdhem och Väne-Åsaka församlingar. Styrelsen bestod av Oskar och Greta Svensson,Folke och Lisa Östberg,Gösta Johansson Sandbacken,Algot Martinsson,Maj Fryden,Reinhold Skog och Karin Karlsson. Medlemsavgiften beslutades till 10 kr/år.

År 1978 startade en friskvårdsgrupp med promenader,samt att man drog igång en mycket uppskattad motionsdans en gång i månaden.

Aktiviteter som anordnande av bussresor till olika utflyktsmål fanns även med på programmet och på senare år aktiviteten boule.

Olika studiecirklar anordnade av Studieförbundet Vuxenskolan har ägt rum under åren där man blad annat läst om olika landskap och sedan besökt dessa.

1982 höjdes medlemsavgiften till 20 kr/ år och medlem. Föreningen har sedan vid senare tillfällen bytt namn till SPF Södra Väne och nu senast till SPF Seniorerna Södra Väne.