Årsmöte

Datum för årsmöte

Det är på förslag att årsmötet ska äga rum den 11 februari 2021 men detta är ytterst preliminärt med tanke på Corona