Styrelsen

Uppdaterades: 10 mars 2019

Styrelsen fram till årsmötet 2020.

--todo--

Ulla-Britt Kvist

Styrelsen Ordförande

--todo--

Ing-Mari Olsson

Styrelsen Vice ordförande

--todo--

Gunilla Wallstedt

Styrelsen Sekreterare

--todo--

Anne Kärnsby

Styrelsen Kassör

--todo--

Mats Berglund

Styrelsen Ledamot

--todo--

Angela Hendry

Styrelsen Ledamot

--todo--

Stig-Gösta Johansson

Styrelsen Ledamot

--todo--

Ulla Nyquist

Styrelsen Ledamot

Publicerades: 22 januari 2016 Uppdaterades: 10 mars 2019