Styrelsen

Uppdaterades: 30 mars 2020

Styrelsen fram till årsmötet 2021.

--todo--

Yvonne Axelsson

Styrelsen ledamot

--todo--

Mats Berglund

Styrelsen ledamot

--todo--

Angela Hendry

Styrelsen ledamot

--todo--

Stig-Gösta Johansson

Styrelsen vice ordförande,Styrelsen ledamot

--todo--

Ulla-Britt Kvist

Styrelsen ordförande

--todo--

Anne Kärnsby

Styrelsen kassör

--todo--

Ulla Nyquist

Styrelsen ledamot

--todo--

Claes Nyqvist

Styrelsen ledamot

--todo--

Gunilla Wallstedt

Styrelsen sekreterare

Publicerades: 22 januari 2016 Uppdaterades: 30 mars 2020