Styrelsen

Styrelsen fram till årsmötet 2022.

Ulla-Britt Kvist

Styrelsen ordförande

Kerstin Wehlin Jakobsson

Styrelsen sekreterare

Anne Kärnsby

Styrelsen kassör

Mats Berglund

Styrelsen ledamot

Angela Hendry

Styrelsen ledamot

Claes Nyqvist

Styrelsen ledamot

Kalevi Mononen

Styrelsen ledamot

Danuta Jonsson

Styrelsen ledamot

Stig-Gösta Johansson

Styrelsen vice ordförande,Styrelsen ledamot