Funktionärer

Andra uppdrag än styrelseuppdrag.

Kerstin Andersson

Resor

Carl-Axel Carlstein

Revisor

Birgitta Foxér

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Solveig Huhtala

Folkhälsa/Friskvård

Lennart Ivarsson

Valberedning

Anne Kärnsby

Medlemsregisteransvarig CU

Lars Onsdal

Revisor

Gunilla Sjöstedt

Resor

Stig-Gösta Johansson

Medlemsregisteransvarig CU

Kalevi Mononen

Webbredaktör,Medlemsregisteransvarig CU

Kerstin Wehlin Jakobsson

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie,Medlemsregisteransvarig CU

AnnChristin Johansson

Medlemsregisteransvarig CU