Funktionärer

Uppdaterades: 30 januari 2018

Andra uppdrag än styrelseuppdrag.

--todo--

Kerstin Andersson

Resor

--todo--

Mats Berglund

Webbredaktör,Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie,Medlemsregisteransvarig CU,Data

--todo--

Carl-Axel Carlstein

Revisor

--todo--

Birgitta Foxér

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

--todo--

Bjarne Färjhage

Valberedning

--todo--

Hans Hansson

Valberedning

--todo--

Solveig Huhtala

Folkhälsa/Friskvård

--todo--

Lennart Ivarsson

Valberedning

--todo--

Anders Jonsson

Valberedning

--todo--

Gull-Britt Kihlström

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

--todo--

Anne Kärnsby

Medlemsregisteransvarig CU

--todo--

Claes Nyqvist

Webbredaktör

--todo--

Lars Onsdal

Revisor

--todo--

Gunilla Sjöstedt

Resor

--todo--

Gunilla Wallstedt

Medlemsregisteransvarig CU

Publicerades: 22 januari 2016 Uppdaterades: 30 januari 2018