Om föreningen

SPF Seniorerna Lilla Edetbygden
(f.d. SPF Göta Älvdalsbygden) bildades 1979.

Vår förening har ca 320 medlemmar.

Vi omfattar hela Lilla Edets kommun.

Vi är religiöst och politiskt obundna.

SPF är en väletablerad intresse-, kamrat- och aktivitetsorganisation.

Vi vill verka för INFLYTANDE, VALFRIHET och LIVSKVALITET.

SPF arbetar för:
Bättre ekonomiska villkor för äldre
Ökad trygghet för äldre i samhället
Tillgång till god vård, omsorg och rehabilitering
Kom med i vår förening och hjälp oss med detta.

Vårt bankgiro-nummer är: 405-6917

OBS! Bankgironumret ska INTE användas för inbetalning av medlemsavgiften!
Eftersom vi har central uppbörd av medlemsavgiften, ska den utskickade avin med OCR-nummer användas och Förbundets bankgironummer 505-1743.