Jubileum 2019-12-12

40-års jubileum firades i Hjärtumsgården.
Foton: Christina Elfström Mellberg, Anne Kärnsby och Inger Börjesson.