Träff med nya medlemmar 2017

Den 2 mars träffade styrelsen och några av kontaktombuden flera av de nyblivna medlemmarna.