SPF-kören Älvklangen

Uppdaterades: 11 december 2018

För dig som är intresserad av att sjunga i kör.

Kören Älvklangen övar onsdagar kl. 16:30 - 18:00 i Församlingshemmet, Lilla Edet. Välkommen att delta! Kören behöver utökas med fler herrar!
Upplysningar genom Elsie Sundberg, tel. 0520-65 20 01.

Publicerades: 03 januari 2017 Uppdaterades: 11 december 2018