Vi har tagit vaccinet

Medlemmar i Lerumsbygden som har tagit vacinet

Här kan medlemmar berätta om att de har tagit vaccinet.

Nu har vaccineringen i FAS 2 kommit långt i Lerum.

Snart har alla födda på 40 talet fått 1:an. Det skiljer sig dock mellan de olika vårdcentralerna.

Många medlemmar har också fått 2:an. Det dröjer dock till mitten - slutet av Juli innan alla pensionärer fått 2 doser.

Karl-Erik Rinman född 31 hörde av sig och berättade att han fått första sprutan 25/2 och fick besked att han skall få spruta 2 1/4.

Karl-Erik var ordförande i SPF Lerumsbygden 1999-2002