Orförande SPF Förbund

Läs här  om Christina Rogestams kommentarer till Löfvens förslag till skattesänkningar för vissa pensionärer