Årsmöte 2019

Årsmöte i Equmeniakyrkan Lerum Mars 1

Årsmöte i SPF Lerumsbygden kommer att hållas i Equmeniakyrkan Lerum

201901301 Kl 15.00

Sedvanliga förhandlingar och därefter fika, obs fri entre.