14 oktober

Kungälvs manskör

OBS

Ändrad lokal.

Denna gång Tingshuset i Lerum

Fredag 14 oktober Lerum kl 15.00

En manskör från Kungälv underhåller med skön-sång och dirigenten spelar också piano.