Historia

  • Olof Åkerman

Måndagar 10.00-11.30 i SPF-lokalen, kontakta Olof Åkerman tel 0302-71535
Deltagarna överenskommer om vilket ämnesområde i historien som skall studeras. .
Cirkeln arbetar med högläsning av avsnitt efter avsnitt i någon vald bok om det aktuella ämnesområdet och diskuterar innehållet i förekommande fall utifrån egna studier, hågkomster eller åsikter.