9 mars Autoadapt

Onsdag 9 Mars kl 14.00 i vår lokal

Autoadapt - anpassar bilar för dem som behöver
det pga sämre rörlighet.

Besöker oss och berättar om sin verksamhet.