25 februari årsstämma

Fredag 25 februari håller SPF årsstämma

Årsstämma för 2021-22 kl 15.00 i Equmeniakyrkan Leum

Sedvanliga förhandlingar