Onsdagsträff 4 september

Lerum Energi besöker oss

Lerum Energi besöker oss och informerar om produktion, distribution och elhandel.

Tag gärna med Din senaste faktura så kan vi kolla om Du betalar rätt pris för elen.

Eller Du kanske vill producera egen el?