Hemtjänstindex 2022 har publicerats

För första gången finns nu en samlad bild av hemtjänstkvaliteten i landets alla kommuner. Hemtjänstindex bygger dessutom helt på seniorers önskemål kring vad som är viktigast i hemtjänsten: själva utförandet, en anpassad biståndsbedömning och tydlig information. År 2022 finns Sveriges bästa hemtjänst i Gnosjö kommun. Herrljunga plats 238 av 290.

SPF Seniorerna presenterar för första gången någonsin ett kvalitetsindex för alla kommuners hemtjänst utifrån äldres behov och önskemål – från att leta information till biståndsbedömning samt själva utförandet av hemtjänsten och möjlighet att påverka.

Mer information om indexet finns på:
SPF Seniorernas web-sida: https://www.spfseniorerna.se/nyheter/kategori-3/2022/november/premiar-hemtjanstindex/

Hemtjänst index web-sida: www.hemtjanstindex.se

Herrljunga kommun hamnade på den nedre delen på listan över alla Sveriges kommuner.
Placeringen är 238 av de 290 kommuner som redovisas i indexet.

Nedan är ett utdrag från indexet.

Uttdraget i PDF format här.

Alla data från Hemtjänstindexet finns här.