Våren program 2021

Månadsträffarna sker i Equmeniakyrkans samlingsvåning, ingång baksidan. På våra träffar: Underhållning! Info om cirklar, äldrevård, hälsa/friskvård, trafik, gratulationer, månadens blomma, lotterier. Servering av kaffe/te, smörgås och kaka.

VÅRENS PROGRAM kommer genomföras med de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har angivit!

På inträdesbiljetten lottats ut  "Månadens blomma"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------KOMMANDE PROGRAM

11 februari -  INSTÄLLT (Årsmöte - Framflyttat till maj) 

11 mars - Erling Lundblad underhåller -  INSTÄLLT

Kan vi träffas den 8 april är det tänkt att
Gillis Hellberg kommer och musicerar

6 maj - ÅRSMÖTE - Henrik Strömberg spelar och sjunger

10 juni - TIPS-promenad i Hembygdsparken Haraberget.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBS! Ändringar i programmet kan förekomma.