Boule

Välkomna att spela boule i Nolhaga
Måndagar 16.00-18.00
Onsdagar 11.00-13.00
Lördagar  11.00-13.00
Kläder efter väder. Medtag fika.
Välkomna!