Ostindiefararen. 25 okt

Ostindiefararen Götheborg

Vid SPF Hjortens onsdagsträff den 25 oktober fick vi under två spännande timmar under Björn Florins ledning följa den moderna ostindiefararen Götheborgs tillkomst och färd till Kina.
Ostindiska kompaniet verkade 1731-1813 med huvudkontor i Göteborg och gjorde med 37 fartyg 132 resor till Kina. Fartygen byggdes vid varvet Terra Nova i Stockholm. De utrustades i Göteborg och de flesta resorna gick med vinst. Hur stor vet man inte, då alla papper efter slutförda färder brändes.
Ett av fartygen; Götheborg, gick efter en resa på två och ett halvt år på grund 1745 vid infarten till Göteborgs hamn och sjönk. Ingen omkom. Mycket av lasten kunde räddas, huvudsakligen besättningens privata ägodelar. Sådant man köpt i Kina och skulle göra affärer med vid hemkomsten: te, porslin siden mm.
Allt efter att dykarkonsten utvecklades har alltmer av lasten tagits tillvara. Vid bärgning under 1980-talet plockades det sista upp Man bildade en stiftelse 1993 med tanken att bygga en kopia av det förlista skeppet och med detta segla till Kina.
Under ledning av bl. a Björn Florin startade projektet. Många entusiaster och intresserade anmälde sig. Pengar ordnades under resans gång. Gamla byggmetoder forskades fram.
Mallar ritades. Lämpligt virke letades upp i hela Norden: ek, gran och fur. Gamla såväl som moderna tekniker användes. Spanten, båtens 66 par "revben", gjordes t ex med modern teknik. Drevgarn, tjära och nöthårsfilt tätade skrovet.
Bottenfärgen måste vara av modernt recept, då den från 1700-talet innehöll alltför giftiga substanser.
Masterna består av sammansatta bitar av fur. Dessa hölls ihop av järnringar som hettades upp och träddes på. Då de kallnade krympte de och formade en stabil mast.
Segel av linne, sammanlagt 2000 kvadratmeter! Det största väger 500 kg – torrt.
Hampa till repen, 25 ton, levererades från Ungern och bearbetades av repslageriet i Älvängen.
Och så smiddes ca 55 000 spik!
Götheborg sjösattes 6 juni 2003.
På 1700-talet var man ca 130 man ombord, varav ¼ p g a olyckor eller sjukdomar aldrig kom åter till Sverige.
För att få segla idag måste en hel del säkerhet byggas in. Några av däcken ombord gjordes som i originalet, några med helt modern utrustning. Köksavdelningen levererades t ex av Electrolux i Alingsås.
Intresset från Kina har hela tiden varit stort. Kinas utrikesminister besökte varvet under byggnationen. Han ägnade 2½ timma åt Götheborg – 20 minuter åt Volvo!
2 oktober 2005 gav sig skeppet under högtidliga former iväg. Ombord fanns hela tiden 20 professionella sjömän ombord. Vid varje hamn byttes 50 man ut. Frivilliga och oftast mycket sjövana. Alla var mönstrade ombord - inga passagerare tilläts.
Resan gick först till Stockholm, sedan till Cadiz, där man på 1700-talet bytte varor från Norden mot piastrar av silver vilket var den enda betalning som godkändes i Kina. Via Brasilien och Godahoppsudden över Indiska oceanen gick färden sedan till Kina, där man fick ett storståtligt mottagande. En film från detta fick vi se som avslutning på föredraget.
Återfärden gick via Suezkanalen och London, där man tog en sväng under Tower bridge.
Sista biten mot Göteborg fanns det 10 icke så segelkunniga ombord bl. a Björn Florin själv.
9 juni 2007 var man åter i Göteborg, utan att ha gått på grund, och togs emot av bl. a Kinas president.
Nu ligger Götheborg vid kaj. Hon är segelklar men måste med jämna mellanrum besiktigas.
Gissar att vi alla, ca 80 personer, som åhörde föredraget, ser fram emot en guidad tur ombord. Gärna under Björn Florins ledning. Att segla och klättra i riggen kanske inte är något för oss att tänka på. Om Götheborg finns mycket att läsa på nätet
Mer om SPF Hjorten hittar du på vår hemsida. Lördagskaffet behöver t ex frivilliga.
C Lj

 


Götheborg på uppvisning i Stockholm

 


Enormt festfyrverkeri i Kanton för Götheborg

 

Foto: Rune Feldt