månadsmötet april och distriktsmötet den 4:e april är inställda