ORDINARIE MÅNADSMÖTEN UNDER HÖSTEN 2020 ÄR INSTÄLLDA PÅ GRUND AV CORONA VIRUSET

Bouletävling mellan Edsbygdens och Högsäters SPF tyvärr förlust igen med 10-6 men en fantastisk dag och en superanläggning invid GENEVI IP Boulen har startat dock i mindre omfattning, lokalen är godkänd för 19 personer men vi är 7-10 måndag o onsdag kl 11,00 nu spelar vi åter ute i det fria, planen vid torget ner mot Lilla Le Samtliga månadsmöten under våren är inställda på grund av COVID-19 tråkigt med vi måste hålla oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer vi vet inte i nuläget när vi kan återuppta månadsmöten under 2021  OBS. vi hälsar alla medlemmar välkomna till ÅRSMÖTET den 25 augusti kl 15.00 på Gamla Real                 BOULE: Högsäter segrade åter med 10-6 men det blev en jämn uppgörelse

Hemlig resa i maj månad är inställd på grund av COVID-19

Vi har erhållit i bidrag från Dalslands Sparbank med kr 5.000 i projektet

" Tillsammans utvecklar vi Dalsland"  Vi tackar banken för bidraget

Nu kan vi betala medlemsavgiften med E-faktura för 2021 om Ni har Internetbank

Vidare information kommer under hösten, annars frågar Ni Er egen bank