Marknadskommittén

Eva Jalvemyr

Claes-Göran Björn

Barbro Eriksson

Anita Algers

Hans Åström