Från Årsmötet 2022Årsmötesprotokollet är nu justerat och finns nedan.

Där kan du också kan läsa balansräkningen för 2021