Årsmötesdokument

Årsmötet genomfördes den 2:a februari (”per capsulam”) på webben via Zoom. Här kan du ta del av Årsmötesprotokollet. Men också läsa skriva samtliga handlingar och revisorernas och valberedningens förslag till beslut och val, som låg till grund för årsmötet och de beslut som togs.