Äldre röster om vården

Ny rapport från Patientnämnden -

Äldre röster om vården Klagomål till patientnämnden när patienten är över 70 år