Vaccinationsbevis

Här hittar du länkar till information om vad som gäller i samband med den pågående Covid 19 pandemin samt också - Vad är vaccinationsbevis och hur får man tag i det?

Du som är vaccinerad mot covid-19 och har e-legitimation kan beställa ett vaccinationsbevis på www.covidbevis.se. Beviset kan laddas ned till din smarta mobil eller skrivas ut på papper. Om du saknar e-legitimation tar det lite längre tid att beställa ett vaccinationsbevis eftersom du behöver beställa det via en blankett och sen får du beviset postat till dig. 

Läs mer om Covidbevis hos E-hälsomyndigheten: https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/covidbevis Blankett om man saknar e-legitimation: https://www.ehalsomyndigheten.se/globalassets/dokument/covidbevis/bestallning-av-vaccinationsbevis.pdf Regeringens nyhet om vaccinationskrav: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/11/vaccinationsbevis-kan-kravas-for-tilltrade-till-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar/