Årsmötet genomfört

Nu finns protokollet från årsmötet som genomfördes via webben och programmet ZOOM, att läsa under fliken om föreningen.