Info. ang. vaccination

  • 18 januari 2021

Vaccination av 70+ are.

2021-01-18

TILL
SPF SENIORERNAS SAMTLIGA FÖRENINGAR I KALMAR LÄN

INFORMTION GÄLLANDE VACCINATION AV ÅLDERSGRUPPEN 70 PLUS

Distriktsstyrelsen har den senaste veckan fått flera frågor om när vaccinationen mot covid-19 gällande åldersgruppen 70 plus är planerad att starta.

Vid kontakt med Region Kalmars vaccinationssamordnare Marie Ragnarsson har följande information lämnats:

Just nu är läget lite oklart eftersom leveranserna av vaccin från producenten Pfizer tillfälligt har dragits ner.

Oaktat detta är planeringen att åldersgruppen 70 plus skall kunna börja vaccineras i vecka 7.

Information till denna åldersgrupp kommer att ske genom att brev skickas till alla i åldersgruppen om hur och när vaccinationen skall ske.

Beakta dock att tidsplanen kan ändras eftersom Pfizer ändrat sina leveranser.

SPF SENIORERNA KALMAR LÄN
Distriktsstyrelsen
Sven-Erik Karlsson
Distriktsordförande

Publicerades: 18 januari 2021 Uppdaterades: 18 januari 2021