Använda bilder utan tillstånd

  • 03 december 2020

Ämne : Använda bilder utan tillstånd kan bli kostsamt CRM:0354821
Förbundet har under hösten vid ett flertal tillfällen kontaktats av juridiska ombud gällande kränkning av upphovsrätten för bildmaterial.
Det gäller i samtliga fall bilder som lagts upp på hemsidor eller använts i material, exempelvis programblad, som sedan laddats upp på hemsida.
I vissa fall har materialet varit flera år gammalt vilket inte spelar någon roll. Det spelar inte heller någon roll om det är en väldigt generell bild. Bildbyrån som äger rättigheterna vill ändå ha betalt för att bilden har använts.

Många bildbyråer och deras ombud använder numera automatiska program som hittar bilder som används utan tillstånd. Det är därför betydligt större risk för att en felaktigt använd bild upptäcks nu än för några år sedan.

Det ersättningskrav som ställs från början brukar vara ca 3500 – 5000 kr. Ofta, men inte alltid, kan detta sänkas till ca 1000 kr då bilden inte använts i kommersiellt syfte.
För att bespara föreningen onödiga kostnader uppmanar vi nu alla att se över sina hemsidor.
• - Använd gärna egna bilder, det ger också en bra lokal anknytning.
- Behöver ni en bild på en offentlig byggnad, ett museum, en restaurang, ett resmål eller liknande så vänd er till kommunen, museet, restaurangen eller resmålet och be om att få en bild som ni kan använda.
• - Ta bort bilder från hemsidan som ni inte är säkra på att ni har tillstånd att använda. Ta bort dem även från Image Vault.
• - Ta bort alla gamla programblad, inbjudningar och liknande där det förekommer bilder som föreningen inte har rättighet att använda. Det räcker inte att avpublicera dokumentet, det måste raderas helt och hållet.

På intranätet finns länkar till två bildbanker med royaltyfritt material. Det innebär att ni inte behöver betala licens eller avgift för att använda bilderna men ni ska fortfarande ange källa/fotograf.
https://spf.foreningssupport.se/marknadsforing-och-rekrytering/logotyp-mallar-bilder/bilder-och-rattigheter/

Med vänlig hälsning


Förbundskansliet

Publicerades: 03 december 2020 Uppdaterades: 03 december 2020