Hemsidan

Uppdaterades: 03 november 2019

Ett viktigt informationsflöde

Hemsidan ska vara en sida för informationom om  vad som kommer att hända, men också en liten del av vad som har hänt

Hör gärna av Dig till:
gunillabexilt@gmail.com. tel: 0730-22 40 58 eller 
gunnelnyberg48@gmail.com .tel: 0709-49 55 34
om det är något som Du tycker vi ska ha med på vår hemsida
                    **********************************'

Men kom ihåg att skickar ni text som ska kopieras in måste det skickas i Word, stilen ska vara Times New Roman och storlek 12 ! Inget i fetstil eller färg, det försvinner vid i inkopieringen. Skriv istället så här:
Ett exempel: Idag sken solen bara några timmar(fetstil på timmar) men det kändes ändå varmt när man gick en runda. Det var ändå bara +0,9 grader( röd text på gradtalet)
Alltså all information ska vara i kursivt, precis som när man skriver ett reportage till en tidning

Gunilla Pålsson/ Gunnel Nyberg Webbredaktörer

Publicerades: 03 januari 2017 Uppdaterades: 03 november 2019