Styrelsen

Uppdaterades: 26 februari 2019

Lena Engström, Gunnel Nyberg, Ingrid Johansson, Annika Bäckström, Astrid Nilsson, Gunilla Pålsson. Bo Fungmark, Kennet Nyberg, Jan Pilemyr, Bertil Johansson, Anders Bergzén

Ordförande
Ingrid Johansson
Tfn: 0485-31229
ingridjospf@telia.com

Vice ordförande
Anders Bergzén
Tfn: 0485-318 18
anders@lbglas.nu

Sekreterare
Gunnel Nyberg
Tfn: 0709-49 55 34
gunnelnyberg48@gmail.com

Vice sekreterare
Kennet Nyberg
Tfn: 0763-13 31 82
gunnelnyberg48@gmail.com

Kassör
Annika Bäckström 
Tfn: 0702-53 14 15 
annika.sg.backstrom@telia.com

Vice kassör
Bertil Johansson
Tfn: 0485- 304 14
bertil.johansson45@gmail.com

Ordinarie styrelseledamöter
Lena Engström
Tfn: 0734-25 92 05
lenaengstrom461@gmail.com

Astrid Nilsson
Tfn: 0739-13 52 95
astrid.nilsson4@gmail.com

Bo Fungmark
Tfn: 0706-34 15 30
bo@fungmark.com

Gunilla Pålsson 
Tfn: 0730-22 40 58
gunillabexilt@gmail.com

Jan Pilemyr 
Tfn: 0706-06 64 15
jan.pilemyr@gmail.com

AU
Annika Bäckström
Tfn: 0702-53 14 15
annika.sg.backstrom@telia.com

Gunnel Nyberg
Tfn: 0709-49 55 34
gunnelnyberg48@gmail.com

Ingrid Johansson
Tfn: 0485-31229
ingridjospf@telia.com

Publicerades: 19 december 2016 Uppdaterades: 26 februari 2019