Styrelsen

Uppdaterades: 23 november 2018

                        
Gunilla Pålsson, Gunnel Nyberg, Lena Engström, Ingrid Johansson, Astrid Nilsson, Annika Bäckström 
Kennet Nyberg, BertilJohansson, Estone Moberg, Anders Bergzén, Lars karlsson

Ordförande
Ingrid Johansson Färjestaden Tfn: 0485-31229
ingridjospf@telia.com

Vice ordförande
Anders Bergzén Färjestaden Tfn: 0485-318 18
anders@lbglas.nu

Sekreterare
Gunnel Nyberg Färjestaden Tfn: 0709-49 55 34
gunnelnyberg48@gmail.com

Vice sekreterare
Kennet Nyberg Färjestaden Tfn: 0763-13 31 82
gunnelnyberg48@gmail.com

Kassör
Annika Bäckström Färjestaden  Tfn: 0702-53 14 15 
annika.sg.backstrom@telia.com

Vice kassör:
Bertil Johansson Färjestaden Tfn: 0485- 304 14
bertil.johansson45@gmail.com

Ordinarie styrelseledamöter
Lena Engström FärjestadenTfn: 0734-25 92 05
lenaengstrom461@gmail.com

Astrid Nilsson Färjestaden Tfn: 0739-13 52 95
astrid.nilsson4@gmail.com

Estone Moberg Färjestaden Tfn: 0485-727 49
estone.m@telia.com

Gunilla Pålsson Färjestaden Tfn: 0730-22 40 58
gunillabexilt@gmail.com

Lars Karlsson Färjestaden Tfn: 0485-314 70
lasse31470@telia.com

AU
Annika Bäckström Färjestaden Tfn: 0702-53 14 15
annika.sg.backstrom@telia.com

Gunnel Nyberg, Färjestaden  Tfn: 0709-49 55 34
gunnelnyberg48@gmail.com

Ingrid Johansson Färjestaden Tfn: 0485-31229
ingridjospf@telia.com

Publicerades: 19 december 2016 Uppdaterades: 23 november 2018