Funktionärer

Uppdaterades: 30 mars 2019KPR

Ingrid Johansson
Tfn: 0485-312 29
ingridjospf@telia.com

KPR:s ersättare
Lena Engström
Tfn: 0734 - 25 92 05
lenaengstrom461@gmail.com

Medlemsfrågor
Leif Jönsson
Tfn: 0485-38145 / 0705-28 63 34
leifjonsson706@gmail.com

Medlemsregisteransvarig
Leif Jönsson
Tfn: 0485-38145 / 0705-28 63 34
leifjonsson706@gmail.com

Patientråd
Lena Olsson
Tfn: 0485-306 87
lenastinaolsson@hotmail.com

Folkhälsoansvarig 
Annika Cullin
Tfn: 0722-45 77 80
ersättare
Birgitta Norman, Elisabeth Wreinert

Övriga medhjälpare i inflytandeverksamheter
Anders Bergzén
Tfn: 0485-318 18
anders@lbglas.nu

Press
Gunilla Pålsson
Tfn: 0730-22 40 58
gunillabexilt@gmail.com
ersättare
Gunnel Nyberg
Tfn: 0485-318 39
gunnelnyberg48@gmail.com

Reseansvarig
Irene Sandholm
Tfn:0485-355 35
irene.sandholm@telia.com

Rekrytering/PR
Leif Jönsson
Tfn: 0485-381 45 / 0705-28 63 34
leifjonsson706@gmail.com

Studier/Kulturverksamhet
Kettty Ingvarsson
Tfn:0761-87 00 68
ketty.spf@gmail.com

Ami Bachér
Tfn:0706-66 33 31
spfamibacher@gmail.com


Trafik
Anders Gustafsson
Tfn: 0485-306 69 / 0703-64 06 69
a.u.gustafsson@telia.com

Valberedning
Leif Yngvesson
Tfn: 0485-313 48 (Sammankallande)
leif.g.l.yngvesson@telia.com
Percy Nygren
Tfn: 0485-300 33
ingeropercy@hotmail.se
Solveig Friberg
fam.friberg@telia.com

Webbansvarig
Gunilla Pålsson
Tfn: 0730-22 40 58
gunillabexilt@gmail.com
ersättare
Gunnel Nyberg
Tfn: 0485-318 39
gunnelnyberg48@gmail.com

Publicerades: 19 december 2016 Uppdaterades: 30 mars 2019