Funktionärer

Uppdaterades: 23 november 2018

KPR:
Ingrid Johansson Färjestaden Tfn: 0485-312 29
ingridjospf@telia.com

KPR:s ersättare:
Lena Engström Färjestaden Tfn: 0734 - 25 92 05
lenaengstrom461@gmail.com

Medlemsfrågor:
Leif Jönsson Färjestaden Tfn: 0485-38145 / 0705-28 63 34
leifjonsson706@gmail.com

Medlemsregisteransvarig:
Leif Jönsson Färjestaden Tfn: 0485-38145 / 0705-28 63 34
leifjonsson706@gmail.com

Patientråd:
Lena Olsson FärjestadenTfn: 0485-306 87
lenastinaolsson@hotmail.com

Folkhälsoansvarig: Annika Cullin Tfn: 0722-45 77 80
ersättare: Birgitta Norman, Elisabeth Wreinert

Övriga medhjälpare i inflytandeverksamheter:
Anders Bergzén FärjestadenTfn: 0485-318 18
anders@lbglas.nu

Press:
Gunilla Pålsson Färjestaden Tfn: 0730-22 40 58
gunillabexilt@gmail.com
ersättare: Gunnel Nyberg Tfn: 0485-318 39
gunnelnyberg48@gmail.com

Reseansvarig:
Estone Moberg FärjestadenTfn: 0485-727 49
estone.m@telia.com

Rekrytering/PR:
Leif Jönsson Färjestaden Tfn: 0485-381 45 / 0705-28 63 34
leifjonsson706@gmail.com

Studier:
Aina Gustavsson Färjestaden Tfn: 0485-342 94
aina.gu@yahoo.se
ersättare: Kettty Ingvarsson och Ami Bachér

Trafik:
Anders Gustafsson Färjestaden Tfn: 0485-306 69 / 0703-64 06 69
a.u.gustafsson@telia.com

Valberedning:
Leif Yngvesson Färjestaden Tfn: 0485-313 48 (Sammankallande)
leif.g.l.yngvesson@telia.com
Percy Nygren Färjestaden Tfn: 0485-300 33
ingeropercy@hotmail.se
Solveig Friberg
fam.friberg@telia.com

Webbansvarig:
Gunilla Pålsson Färjestaden Tfn: 0730-22 40 58
gunillabexilt@gmail.com
ersättare: Gunnel Nyberg Tfn: 0485-318 39
gunnelnyberg48@gmail.com

Publicerades: 19 december 2016 Uppdaterades: 23 november 2018