program och minnesanteckningar

Uppdaterades: 04 februari 2020

EKEN-gruppen 2019 är den grupp som ansvarar att Eken fungerar och som bestämmer programmet under året

Publicerades: 13 augusti 2019 Uppdaterades: 04 februari 2020