program och minnesanteckningar

Uppdaterades: 26 augusti 2019

EKEN-gruppen 2019 är den grupp som ansvarar att Eken fungerar och som bestämmer programmet under året

Publicerades: 13 augusti 2019 Uppdaterades: 26 augusti 2019