Vägen Färjestaden - Mörbylånga

Uppdaterades: 19 mars 2017 Skriv ut

Vägen mellan Färjestaden och Mörbylånga anses av många vara en farlig vägsträcka. Hur kommer det sig att den är speciellt farlig? Det inträffar avåkningar och kollisioner. Varför? Man behöver bara färdas denna väg någon enstaka gång för att snabbt inse varför riskerna här är stora

 

                               

1. Fler än 9 av 10 bilister kör alldeles för fort. 80 km/tim är tydligen alldeles för
    långsamt. Om alla höll sig till tillåten hastighet och anpassade farten till sikt,
    underlag och trafik, skulle riskerna snabbt minska.
2. I stort sett alla håller alldeles för korta avstånd till framförvarande bil. Om något
    händer hinner bakomvarande inte att stanna, utan en olycka inträffar.
3. Alla dessa helt onödiga omkörningar. Om man vill vinna tid, gäller det att starta
    sin färd i tid. Inte försöka ta igen tid via omkörningar.
4. Om man tänker göra en vänstersväng, måste den planeras. Har jag trafik bakom,
    se till att släppa förbi dessa innan vänstersvängen skall genomföras. Går inte det,
    passera avtagsvägen och vänd för att sedan göra en säker högersväng.
     Detta tycks vara alldeles för jobbigt. Istället chansar man.

                                               Avslutningsvis.
Det är inget större fel på vägen. Däremot på hur bilisterna tar sig an vägen.
                                                                                           Anders Gustavsson

Publicerades: 19 mars 2017 Uppdaterades: 19 mars 2017